Postupak izmjene PPUO

U postupku izmjene Prostornog plana uređenja Općine, Općina Kaptol započela je proceduru Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenoga, Općina Kaptol ovim putem informira javnost o navedenoj proceduri, što je i zakonska obveza Općine.

Cjelokupni tekst odluke možete pročitati u prilogu. 

Odluka.pdf