Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Sukladno zakonskim propisima, Općina Kaptol dužna je izraditi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine, a koje je u vlasništvu RH. 

U postupku izrade Plana, Općina Kaptol započela je proceduru Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenoga, Općina Kaptol ovim putem informira javnost o navedenoj proceduri, što je i zakonska obveza Općine. Cjelokupni tekst odluke možete pročitati u prilogu.  Odluka.pdf