Preporuke 06.04.2018.

Obavijest voćarima!
Marelice su u fazi završetka cvatnje preporučujemo ponoviti zaštitu od uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana prije najavljenih oborina.

Tretiranje izvršiti jednim od pripravaka: Difcor, Chorus 50 WG, Signum, Indar 5 EW, Nativo 75 WG , Switch 62,5 WG, Teldor SC 500. Breskve i nektarine nalaze se u feno-fazi početka cvatnje. Svakako primijenite protiv monilije jedan od pripravaka: Difcor , Indar 5 EW, Teldor SC 500, Nativo, Switch 62,5 WG i Luna experience , ima dozvolu na breskvama. Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da ponove tretiranje protiv uzročnika bolesti bakterijskog paleža i čađave krastavosti. Jabuke i kruške se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su fenofaze od B –bubrenje pupova do C-C3 – mišje uši na jabukama i kruške u fenofazi C-C3 –otvaranje pupa, Primijenite jedan od pripravaka na bazi bakra i to: Nordox 75 WG, Champion, Champion Flow SC, Cuprocaffaro 50 WP, Cuprablau Z. U jagodama preporučujemo očistiti nasad od suhog, starog lista i primjenu organskog pripravaka protiv crvene pjegavosti lista i uzročnika sive pjegavosti lista gljive koja prezimljava na zelenim listovima i u plodnim tijelima na suhom lišću. Uzročnik dovodi do smanjenja asimilacijske površine što oslabi biljke jagode. Protiv trulež korjenova vrata. Upotrijebiti fungicid: Dithane DG Neotec.
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima a praznu ambalažu propisno zbrinuti.