Preporuke 10.04.2018.

Obavijest voćarima! Proizvođače šljiva, višanja trešanja upozoravamo da je potrebno izvršiti tretiranje protiv monilije uzročnika sušenja cvjetova i grančica u voćnjacima koji se nalaze u feno-fazi početka cvatnje.


Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka: U nasadima šljiva: Teldor SC 500, Signum, Nativo, Indar 5 EW Topsin M 500. U nasadima višnjama: Signum, Chorus 75 WG, Luna expirience, Topsin M 500.
U nasadima trešnja: Indar 5 EW, Nativo WG ili Luna expirience.
Moguća je masovnija pojava jabučnog cvjetara u voćnjacima jabuka uz šume. Kemijske mjere zaštite provoditi lokalno, voćnjaci uz šume te u voćnjacima u kojima su proteklih godina zabilježene štete, treba redovito kontrolirati!
Za suzbijanje jabučnog cvjetara dopuštenje imaju pripravci Decis 2,5 EC i Poleci plus.
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.
Pripravke primijenite prema uputi proizvođača i pravilno zbriniti ambalažu.