Preporuke za zaštitu 12.04.2019.

c_160_120_16777215_00_images_slike2014_slike2015_preporuke_za_zastitu.jpg

Obavijest voćarima: Proizvođačima trajnih nasada jabuka i krušaka obavještavamo da su pale značajne količine oborina i zabilježene primarne jake infekcije čađave krastavosti te preporučujemo izvršiti zaštitu čim mogu ući u nasade, protiv čađave krastavosti i pepelnice u feno fazi pune cvatnje.

Preporučuje se kombinacija pripravka: Chorus 75 WG, Domark 40 ME, Score 250 EC, Difkor, Indar 5 EW, Pyrus 400, Scala, Faban(Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Folpan 80 WDG, Polyram DF, Ziram 76 WG. U voćnjacima jabuka protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili Stroby WG ili na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Sumpor WG 80, Thiovit Jet. Proizvođače višanja i trešanja upozoravamo da je potrebno izvršiti ponovljeno tretiranje protiv monilije u voćnjacima koji se nalaze u fenofazi cvatnje ili precvjetavanja nakon oborina. Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka: U nasadima višnjama: Signum, Chorus 75 WG, Luna expirience, Topsin M 500. U nasadima trešnja: Indar 5 EW, Nativo WG, Luna expirience, Signum, Chorus 50 WG. Proizvođačima bresaka, nektarina i marelica preporučamo protiv šupljikavosti lista primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan WP 50, Kastor, Delan 700 WDG.
Obavijest vinogradarima! Vinova loza i ranije sorte su ili ulaze u stadij bubrenja pupova. To je pravo vrijeme- faza funastog pupa i uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice i primjenu Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80. Koristiti gornju dozu sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice te uz smanjenu količinu vode dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice. Protiv crne pjegavosti u fazi izlaska iz vunastog pupa, odmah nakon današnjih oborina, izvršiti zaštitu jer nakon oborina s dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa očekuju se optimalni uvjeti za razvoj ove bolesti. Prvo tretiranje se provodi kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, te je potrebno za 8-12 dana ponoviti zaštitu fungicidima!
Primijeniti jedan od fungicida: Dithan M 45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG.
Obavijest proizvođačima uljane repice: Upozoravamo proizvođače uljane repice da repica ulazi u fazu cvatnje pa je potrebno izvršiti i zaštitu protiv suhe truleži, koncentrične pjegavosti, sive plijesani i bijele truleži repice. Protiv navedenih bolesti primijeniti jedan od fungicida: Pictor, Amistar gold, Magnello, Caramba, Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW , Ortiva, Topsin M 500 SC, i dr.
Obavijest ratarima: Savjetujemo proizvođače ozimog ječma na pregled i napad uzročnika bolesti sive pjegavosti lista i mrežaste pjegavosti. Simptomi sive pjegavosti lista vide se kao izdužene sive pjege omeđene tamnim rubom, a mrežasta pjegavost lista u pjegama mrežastog izgleda. Preporučujemo primjenu jednog od fungicida Falcon EC 460 EC, Opus Team, Amistar 250 SC, Duett ultra, Prosaro 250 EC, Controlan. Upozoravamo proizvođače ozime pšenice da pregledaju svoje parcele na simptome smeđe pjegavosti lista, žuto smeđe pjegavosti( Pyrenophora tritici) i prisutnosti žute hrđe , pepelnice.Stoga primijenite jedan od fungicida: Amistar 250 SC, Amistar opti, Controlan , Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW, Artea plus, Magnello i sl.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.