Broj 2/2024

26.04.2024.

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu.
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan n 31.12.2023. godine.
3. Odluka o kratkoročnom zaduženju.
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na području Općine Kaptol
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata. komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Kaptol
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2023. godinu.
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Općine Kaptol za 2023. godinu.
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2023. godinu.
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za period od 01.07.2023. godine do 31.12.2023. godine.
10. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Kaptol za 2024. godinu.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
2. Odluka o isplati Uskrsnog poklon bona.
3. Odluka o isplati Uskrsnog dara.
4. Odluka o ostvarivanju prava prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
5. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 49. Festivala „Zlatni glas Zlatne doline“ Kaptol 2024.
6. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas Zlatne doline“ u Kaptolu.
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Kaptol.
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Kaptol.
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2023. godinu.
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2022. godinu.
11. Izvješće o izvršenju Socijalnog plana Općine Kaptol za 2023. godinu.
12. Izvješće o radu za period od 01.07.2023. godine do 31.12.2023. godine.
13. Zaključak o darovanju tombole za lovačku zabavu LD „Vranovac“ Vetovo.
14. Zaključak o financijskoj potpori Zajednici Austrijanaca i Njemaca u Hrvatskoj.
15. Zaključak o financijskoj potpori UDVDR-u Podružnici Požeško-slavonske županije.
16. Zaključak o oslobađanju plaćanja potraživanja naknade za grobno mjesto umrlog hrvatskog branitelja Antuna Pavića.
17. Zaključak o oslobađanju plaćanja potraživanja naknade za grobno mjesto umrlog hrvatskog branitelja Antuna Marune.
18. Suglasnost na Prijedlog Odluke o naknadi za rad članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
19. I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu.
20. II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu.
21. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.