Broj 2/2012

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


1.    Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu (opći dio: prihodi i primitci, rashodi i izdatci, posebni dio: rashodi i izdatci).
2.    I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio: prihodi, rashodi; poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa)
3.    Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
4.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Općini Kaptol.
5.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2011. godine.
6.    Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2011. godine.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.    Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas Zlatne doline“.
2.    Zaključak o oslobađanju  Stipe Andrijevića plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine.
3.    Zaključak o oslobađanju Općine Kaptol plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine.
4.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivanu Bilanović.
5.    Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Tekije d.o.o. iz Požege.
6.    Zaključak o dodjeli financijske potpore sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika.
7.    Zaključak o dodjeli financijske potpore DVD-u Podgorje.
8.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2011. godinu u Općini Kaptol.
9.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol u 2011. godini.
10.  Izvješće o radu za period  od 01.07. 2011. godine do 31.12.2011. godine.
11.  I. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

      Zapisnik sa 17. sjednice.pdf