broj 4/2010

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA1.    Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite.
2.    Smjernica za organizaciju i  razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol u 2011. godini.
3.    Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog stožera zaštite i spašavanja Općine Kaptol.
4.    Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Općini Kaptol.
5.    Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.
6.    Odluke o  vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u Općini Kaptol.
7.    Proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu.
8.    Odluka o izvršenju proračuna Općine Kaptol  za 2011. godinu.
9.    II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2010. godinu.
10.  Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu u Općini Kaptol.
11.  Izmjena programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2010. godinu.
12.  Zaključak o prihvaćanju informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol.
13.  Zaključak o potpisivanju sporazuma o sufinanciranju troškova održavanja odlagališta otpada Vinogradine.

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


1.     Pravilnik o unutrašnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedisntvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
2.     Pravilnik o unutrašnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  na              području Općine Kaptol.
3.     Odluka o izmjeni odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2010/2011.
4.     Plan rada zimske službe u Općini Kaptol za razdoblje 2010./2011.
5.     Odluka o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol.
6.     Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Kaptol.
7.     Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol.
8.     Zaključak o dodjeli financijske potpore Savezu Njemaca i Austrijanaca.
9.     Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Zlatku Marinac iz Češljakovaca.
10.   Zaključak o financijskoj potpori udruzi "Mi" iz Požege.
11.   Informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol.

12.  Zakljčak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije.