Broj 03/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izboru Mandatne komisije.
2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje.
3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća.
4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol.
6. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje.
2. Odluka o isplati regresa.
3. Suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Požeštine, te zapovjednika DVD-a s područja Općine Kaptol.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ani Dujić.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ivić Josipa.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi antifašistički boraca i antifašista Požeštine.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zlatana Čatić.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi udovica poginulih branitelja iz domovinskog rata, Požega.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore MUH, MU Općine Kaptol.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Katice Kešić.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Jurić.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodaka.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Nedjeljku Bjelobrk.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf