broj 7/2018

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kaptol.
2. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja poljoprivrede Općine Kaptol.
3. Proračun Općine Kaptol za 2019. godinu sa smjernicama za 2020. i 2021. godinu, obrazloženje proračuna.
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
7. Odluka o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u Općini Kaptol.
8. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2019. godini.
9. Odluka o dodjeli sredstva za novorođenčad u 2019. godini.
10. Odluka o sufinanciranju boravku djece u vrtićima u 2019. godini.
11. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
12. Odluka o koeficijentima za obračun plaća Službenika i namještenika.
13. Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o visini cijene rada radnih strojeva.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Vidić.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodak.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi računovođa i financijskih djelatnika Požege.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore UHDDR.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Požeški čuvari Baštine“.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ivić Josipa.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Vidović Ruže.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mare Subotić.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Petru Ciganović.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Marijanu Kljajić.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Alojzija Svoboda.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Rami Smojviru.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Komljenu.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ani Dujić.