Broj 1/2012

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Socijalni plan Općine Kaptol za 2012. godinu.
2. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2012. godini.
3. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2012. godinu.
4. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2012. godinu.
5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini Kaptol.
6. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012 godinu u Općini Kaptol.

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o naseljima u kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo putem pokretne prodaje.
2. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
3. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad.
4. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
5. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
6. Odluka o imenovanju stalnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave.
7. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kaptol.
8. Odluka o imenovanju stalnog povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
9. Odluka o izboru najpovljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
10. Prethodna suglasnost Tekiji d.o.o. Požega, na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore JU za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije.
12. Zaključak o kupnji poklona LD „Vranovac“ iz Vetova.
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Požeško-slavonske županije.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bjelobrk.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Zlatku Marinac.
16. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kaptol.

Zapisnik sa 16. sjednice.pdf