broj 7/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol za 2020. godinu.
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju gospodarske zone Novi Bešinci.
3. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda.
4. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta.
5. Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
6. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za zamjenu nekretnina.
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2019. godini.
8. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
9. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
10. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
11. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
12. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu.
13. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu.
14. III. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku 2019./2020. godinu.
2. II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.