broj 2/2014

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
2. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2014. godinu.
4. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
5. Odluka o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava kod Poslovne banke u 2014. godini.
6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Kaptol.
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2013. godinu.
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2013.g.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o imenovanju članova radnih timova za izradu županijske razvojne strategije.
2. Odluka o provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti.
3. Odluka o visini novčane nagrade uz Povelju „Nagrada Općine Kaptol“.
4. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas Zlatne doline“ u Kaptolu.
5. Izvješće o radu za period od 01.07.2013. godine do 31.12.2013. godine.
6. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Kaptol.
7. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Kaptol za 2013. godinu.
8. Prethodna suglasnost Tekiji d.o.o., Požega, na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Hećimović.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Kaurinović.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore PBV-u.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Savezu Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore poplavljenom području Karlovačke županije.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore KUD-u „Rama“.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Poljoprivredno-prehrambenoj školi iz Požege.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije.
18. Zaključak o imenovanju Festivalskog odbora 40. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2014.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom seljačkom srcu.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Kutjevački vinari“.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore UUCSS „Fajferica“.
22. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
23. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Odoljević.