Priključak na kanalizacijsku mrežu

Cijenjeni stanovnici Općine Kaptol, ovim putem Vas obavještavamo kako je moguće izvršiti priključenje na kanalizacijsku mrežu u nekim dijelovima naselja Kaptol te u naseljima Češljakovci i Golo Brdo.
Ovim putem pozivamo sve korisnike pored kojih je prošla kanalizacijska mreža da se priključe.

Ovim putem Vas obavještavamo kako je kanalizacijska mreža za naselje Kaptol djelomično završena te je moguće priključenje na istu.
Priključak je moguće izvršiti u ulicama:
Požeška ulica,
Velička ulica,
Ulica Malca,
Vinogradska ulica,
Majstorska ulica,
Trg V. Korajca,
Zagradska ulica,
Školska ulica,
Vetovačka ulica,
Češka ulica,
Zelena ulica,
Ulica T. Pranjkovića,

Svi stanovnici naselja Češljakovci i Golo Brdo mogu se priključiti na sustav odvodnje.

Dokumenti koji su potrebni za priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacijska mreža):
VLASNIČKI LIST (Gruntovnica)
IZVOD IZ DIGITALNOG KATASTARSKOG PLANA (Katastar)
GRAĐEVINSKA DOZVOLA (Rješenje o izvedenom stanju, ili drugi dokument koji dokazuje pravo gradnje)

Cijena priključka:
Naknada za priključenje na kanalizacisjku mrežu se ne naplačuje. Plačaju se samo zavisni troškovi ishođenja dokumenata i izlaska djelatnika Tekije na teren.

Postupak ishođenja dokumentacije:
1. Prikupiti potrebnu dokumentaciju te popuniti Zahtjev u tvrtki Tekija d.o.o. Vodovodna 1
2. Ishođenje Suglasnosti Tekije d.o.o. vrši se na priključak
3. Pripremiti kanalizacijske cijevi, iskopati rov te nazvati Tekiju d.o.o., a koji će spojiti priključak na sustav javne odvodnje u ostavljenom roku.

Dodatne obavijesti ili informacije možete dobiti na telefon: 034/ 231-718
099/231-0233
Komunalni redar: Damir Matešić