Općinska tijela

Ustroj i poslovi općine određuju se statutom Općine i drugim njezinim pravilnicima i poslovnikom.

Rad općinskih tijela može se kategorizirati kao:

1. Predstavničko tijelo

    a) Općinsko vijeće

 
2. Izvršno tijelo

    a) Općinski načelnik

    b) Zamjenik općinskog načelnika

 
3. Općinska uprava

    a) Jedinstveni upravni odjel