Broj 5/2021

10.09.2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine.
2. Odluka o ukidanju Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Kaptol u vrtićima drugih JLS u 2021. godini.
3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kaptol za projekt „Izgradnja i opremanje društveno-sportske građevine“.
4. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike županijskog suda u Slav. Brodu, Stalna služba u Požegi.
5. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike županijskog suda za mladež u Slav. Brodu, Stalna služba u Požegi.
6. Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Kaptol.
7. Mišljenje o uključivanju Općine Kaptol u urbano područje Grada Požege.
8. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za kupoprodaju nekretnina.
9. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za kupoprodaju nekretnina.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kaptol i imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Kaptol.
2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kaptol.
3. Odluka o osnivanju radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kaptol.
4. Zaključak o darovanju slikovnica i zbirki pjesama.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore Radiu Valis Aurea Požega.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore LD „Jelen“.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Čaš'ca.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore NK Kaptol.