broj 2/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol.
2. Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o prostornom uređenju.
3. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
4. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.
5. Odluka o izmjeni odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
6. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. (opći dio: prihodi,rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o visini novčane nagrade uz povelju „Nagrada Općine Kaptol“.
2. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline“ u Kaptolu.
3. Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabira korisnika sufinanciranja u provedbi II. kruga Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Kaptol
4. Zaključak o obavijesti i imenovanju stručnog povjerenstva u postupku namjere davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kaptol.
5. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (dom Češljakovci).
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi HVIDR-a Požega.
7. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (vatrogasni dom Alilovci).
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Nigović.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mandić.
13. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga PPU Općine Kaptol-usklađenje sa zakonom.

Zapisnik - pdfZapisnik.pdf