broj 4/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12. 2018. godine.
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2019. godinu.
4. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
5. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
6. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.
7. Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
9. Zaključak o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2018. godine.
11. Zaključak o prihvaćanju pisama namjere za prodaju nekretnina.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 45. Festivala „Zlatni glas Zlatne doline“ Kaptol 2019.
2. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline“ u Kaptolu.
3. Odluka o isplati poklon bona.
4. Odluka o isplati Uskrsnog bona.
5. Odluka o isplati regresa
6. I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.
7. Izmjene Pravilnika o korištenju kombi vozila.
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
10. Izvješće o radu za period od 01.07.2018. godine do 31.12. 2018. godine.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore „Moto klubu Požega Promet“.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore „Udruzi mažoretkinja i plesača Općine Kaptol“.
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore „Udruzi dragovoljaca narodne zaštite domovinskog rata“.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Hercegovačkoj zavičajnoj udruzi „Herceg Stjepan“ Požega.
16. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (zona).
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore TZ Velika.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Požeški čuvari baštine“ Požega.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „GFR Film Video“ Požega.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Pejić“.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.
22. Zaključak o dodjeli financijske potpore Vatrogasnom centru Kaptol.
23. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „A vista“.
24. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol