Broj 6/2011

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
2.    Odluka o prihvaćanju Statuta Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
3.    Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kaptol.
4.    Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
5.    Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Slav. Brodu


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.    Zaključak o dodjeli financijske potpore DVD-u Golo Brdo.
2.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto kubu „Velika“.
3.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Old timer klubu „Trophy“.
4.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi "ŽUONO".
5.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Požeška-zlatna dolina“.
6.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Savezu Slovaka.
7.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „CISDR-a“.
8.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Boćarskom klubu „Nada“.
9.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije.
10.  Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi  „GFR Film-Video“.

OSTALI AKTI

1.    Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
2.    Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
3.    Ispravak Zaključka o otpisu  potraživanja za komunalnu naknadu.