broj 3/2010

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Odluka o izradi urbanističog plana uređenja gospodarske zone "Novi Bešinci".

2. Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol.

3. Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.

4. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Općini Kaptol.

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2010. godinu. PROJEKCIJA.

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o uvidu u proračun i financijsko izvješće za 2009. godinu.

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za period 01.01.-31.06.2010. godine.

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2010/2011.

2. Izvješće o radu za period od 01.01.2010. do 31.06.2010. godine.

3. Zaključak o dodjeli dodatnih sredstava za rad DVD-a podgorje.

4. Zaključak o raspodjeli sredstava za stimulaciju rada vatrogasnih društava.

5. Zaključak o dodjeli financijske potpore NK-u Kaptol.

6. Zaključak o dodjeli financijske potpore župi sv. Petra i Pavla iz Kaptola.

7. Zaključak o dodjeli financijske potpore Josipi Jurić iz Kaptola.

8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi "Požeška zlatna dolina".

9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Savezu Slovaka.

10. Zaključak o financijskoj potpori KUD-u "Ivo Čakalić" iz Kaptola.

11. Zaključak o financijskoj potpori HKD-u "Tkanica" iz Alilovaca.