broj 1/2014

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2013. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi)
2. Odluka o komunalnom redu Općine Kaptol.
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Općini Kaptol.
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol.
5. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Kaptol.
6. Zaključak o odobrenju namjene prostora za postavljanje spomen poprsja.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od
2. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
3. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2014. godinu.
4. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Kaptol.
5. Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu.
6. Rješenje o imenovanju člana Skupštine tvrtke Komunalac Požega d.o.o. iz Požege.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Ivanović.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi mladih Općine Kaptol.
11. Zaključak o dodjeli poklon tombole LD Vranovac iz Vetova.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore Robertu Šimunović.
13. Zaključak o otpisu kamata pok. Josipu Čolić iz Kaptola.
14. Zaključak o prihvaćanju Plana i programa mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Kaptol.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Antolović.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.

Zapisnik.pdf