Broj 05/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio:prihodirashodi, poseban dio: rashodi, Obrazloženje.
2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine.
3. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
4. Rješenje o razješenju člana Skupštine Tekije d.o.o..
5. Rješenje o razrješenju člana Skupštine Komunalca Požega d.o.o..
6. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
7. Rješenje o imenovanju člana Skupštine Tekije d.o.o..
8. Rješenje o imenovanju člana Skupštine Komunalca d.o.o..
9. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
10. Odluka o darovanju motornog vozila.

 

AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini osnovice za izraćun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol.
2. Odluka o oročavanju slobodnih financijskih sredstava.
3. Izvješće o radu za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine.
4. Odluka o isplati jubilarne nagrade namještenici Snježani Tadijanović.
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodaka.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilije Martinovića.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Juriću.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Iliji Miškiću.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivicu Komljenu.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Caritasu župe sv. Petra i Pavla.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi GFR Film Video.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Slavici Ćosić.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Hrvatskog časničkog zbora grada Požege.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠRU Veličanka.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore NK-u Ovčare.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf