broj 02/2021

 Objavljen 02.04.2021.

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti .
2. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020. godine.
5. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu.
7. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol.
8. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2021. godinu.
9. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u Općini Kaptol za 2021. godinu.
10. I. izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2021. godinu.
11. Program potpore za poticanje razvoja turizma na području Općine Kaptol u 2021. godini.
12. Statut Općine Kaptol.
13. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za zamjenu nekretnina
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.07. - 31.12.2020 . godine.
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izvješće i izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
2. Izvješće i izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020 . godinu na području Općine Kaptol.
3. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu.
4. Izvješće o radu za period od 01.07. 202. godine do 31.12.2020 . godine.
5. Upute o načinu komunikacije između općine Kaptol i proračunskog korisnika.
6. Odluka o isplati Uskrsnog bona.
7. Odluka o isplati poklon bona povodom Uskrsnih blagdana.
8. Procedura o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskog korisnika.