broj 1/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
2. Analiza sustava zaštite i spašavanja.
3. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Kaptol za period od 2016.  do 2018. godine.do 2018. godine.
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kaptol za razdoblje 2016. do 2019. Godine.
5. Zaključak o prihvaćanju provedbe projekta rekonstrukcije JR na području Općine Kaptol.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2016. godinu.
2. Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivanu Vidoviću.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matišić.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Miškić.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore za izdavanje knjige dr.sc. Antonu Devčiću.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Marinku Anušić.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojtvenoj udruzi Pleternica.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore KUD-u Ivo Čakalić.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Anđi Pavić.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Odoljević.
13. Zaključak o dodjeli poklon tombole LD-u Vranovac iz Vetova.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Valis Aurea.
15.Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Anđelku Pajić.