Plan rada zimske službe

Planom rada zimske službe u Općini Kaptol obuhvaća se održavanje nerazvrstanih cesta, ulica u naselju Kaptolu te naseljima koja pripadaju Općini Kaptol, a u razdoblju od 15.11. tekuće godine do  15.03. naredne godine, a sve radi sigurnosti odvijanja prometa.

Navedeno razdoblje može završiti i kasnije ako to zahtjevaju zimski uvjeti.

1.  Plan rada zimske službe 2009/2010 (PDF file; 187 KB)

2.  Plan rada zimske službe 2011/2012 (PDF file; 63,21 KB)

3.  Plan rada zimske službe 2012/2013 (PDF file; 63,9 KB)

4. Plan rada zimske službe 2013/2014 (PDF file;  147,13 KB)

5. Plan rada zimske službe 2015/2016 (PDF file;  228,83 KB)

6. Plan rada zimske službe 2016/2017 (PDF file; 217,72 KB)

7. Plan rada zimske službe 2017/2018 (PDF file; 220,30 KB) Karta cesta.pdf

8. Plan rada zimske službe 2018/2019 (PDF file; 1980 KB) Karta cesta.pdf

9. Plan rada zimske službe 2019/2020 (PDF file; 180,81 KB) Karta cesta.pdf

10. Plan rada zimske službe 2020/2021 (PDF file: 324 KB) Karta cesta.pdf

11. Plan rada zimske službe 2022./2023. (PDF file 197 KB Karta cesta.pdf