broj 4/2014

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun Općine Kaptol za 2015. godinu, opći dio: (prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa, projekcije: prihodi, rashodi).
2. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu.
3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Požeško-slavonske županije.
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Požeško-slavonske županije.
5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kaptol za 2013. godinu.za 2013. godinu.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mandić.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Vidić.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Tomić.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Zlatku Marinac.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Adžić.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
8. Zaključak o dojeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Stjepana Mazanik.
10. Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja u provedbi Programa povećane energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Kaptol.
11. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje ponuda u sklopu provedbe Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u općini Kaptol.
12. Suglasnost na imenovanje dozapovjednika DVD-a Kaptol.