Broj 06/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2017. godini.
2. Odluka o usvajanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1156 u k.o. Kaptol.
3. Odluka o promjeni stsusa i kulture bjavnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 2287 u k.o. Kaptol.
4. Proračun Općine Kaptol za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Opći dio: (prihodi, rashodi), Poseban dio: (rashodi, plan razvojnih programa), obrazloženje proračuna.
5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
6. Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Kaptol.
7. Rješenje o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija.
8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018.g.-2020.g.
9. Socijanli plan Općine Kaptol za 2018. godinu.
10. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu.
11. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu.
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
14. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini.
15. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2018. godini.
16. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2018. godini.
17. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2018. godini.
18. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio: (prihodi, rashodi), Poseban dio: (rashodi, plan razvojnih programa)
19. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
20. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
21. Izmjene i dopune Socijalnog plana općine Kaptol za 2017. godinu.
22. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
23. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
24. Odluka o nabavci zaštitne radne obuće i odjeće.

AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Opčine Kaptol.
2. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kaptol.
3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija.
4. Odluka o popisu i imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza općine Kaptol za 2017. godinu.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zdravka Prkačina.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Valis Aurea“.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore Klubu „Tigar 90/91 Požega“..
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Pojer.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bjelobrk.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Topalović.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore uudruzi specijane policije iz domovinskog rata „Trenk“ Požega.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf