broj 1/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol.
2. Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o prostornom uređenju.
3. Odluka o izradi strategije razvoja Općine Kaptol od 2015. do 2020. godine.
4. Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.
5. Odluka o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.
6. Odluka o pokretanju postupka upisa nekretnina u vlasništvo Općine Kaptol.
7. Plan davanja koncesija za 2015. godinu.
8. Srednjoročni plan davanja koncesija.
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi)
10. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2014. godinu.
11. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
12. Zaključak na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog Plana Požeško-slavonske županije.
13. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. Godinu na području Općine Kaptol.
14. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
15. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2014.g.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 41. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2015.dluka o imenovanju Festivalskog odbora 41. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2015.
2. Odluka o isplati jubilarne nagrade službenici Kristinki Ciganović.
3. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanju komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
6. Izvješće o radu načelnika za period od 01.07.2014. godine do 31.12.2014. godine.
7. Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu.
8. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2015. godinu.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Iliji Martinoviću.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore MNK-u ŽIR.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Hodak.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Komušana.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Nigović.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Jadranki Blažević.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
18. Zaključak o dodjeli poklon tombole LD Vranovac iz Vetova.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Hećimović.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica.
21. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (mrtvačnica Bešinci).
22. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (mrtvačnica Podgorje).
23. Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
24. Zaključak o dodjeli financijske potpore KUD-u „Ivo Čakalić“.

Zapisnik - pdfZapisnik.pdf