broj 1/2011

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o javnim priznanjima Općine Kaptol.
2.    Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.
3.    Odluka o izmjeni Odluke o visini komunalnog doprinosa u Općini Kaptol.
4.    Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kaptol.
5.    Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Općini Kaptol.
6.    Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2011.  godinu u Općini Kaptol.
7.    Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2011. godinu.
8.    Socijalni program Općine Kaptol za 2011. godinu.
9.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2010. godinu.
10.  Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu u Općini Kaptol.
11.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  izvršenju Programa gradnje objekta komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2010. godinu.

AKTI OPĆINSKOG  NAČELNIKA

1.    Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka.
2.    Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad.
3.    Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
4.    Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
5.    Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu.
6.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2010. godinu.
7.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu u Općini Kaptol.