Broj 3/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 1. Odluka o izboru Mandatne komisije.
 2. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje.
 3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.
 4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 1. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas Zlatne doline“ u Kaptolu.
 2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bjelobrk Ante.
 3. Zaključak o dodjeli financijske potpore UHDDR-u Ogranak Kutjevo.
 4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Iliji Perić.
 5. Zaključak o dodjeli potpore UHDDR-u Podružnica Požeško-slavonske županije.
 6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Nigović Vladimira.
 7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Andrijević Ante.
 8. Zaključak o dodjeli financijske potpore PBV-u.
 9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Tafra Mirka.
 10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mandić Grge.
 11. Suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Požeštine te zapovjednika DVD-a s područja Općine Kaptol.
 12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mandić Ivana.
 13. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2013. godinu.
 14. Zaključak o dodjeli financijske potpore KUD-u „Ivan Goran Kovačić“ iz Velike.
 15. Zaključak o isplati Regresa za 2013. godinu.
 16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji pokojnog Zdravka Tomić.