broj 5/2013

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Kaptol.
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2013. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, posebni dio:rashodi)
 3. Pravilnik o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirenje dijela troškova stanovanja.
 4. Zaključak o prijedlogu člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH.
 5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2013. godine.
 6. Zaključak o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu i naknade za priključenje na komunalne vodne građevine.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 1. Izvješće o radu za period od 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine.
 2. Odluka o raspodjeli sredstava za ogrjev.
 3. Zaključak o dojeli financijske potpore obitelji Ranka Pavlović.
 4. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Đure Vidić.
 5. Zaključak o dodjeli financijske potpore Dragi Raguž iz Kaptola.
 6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Zvonku Pečur iz Novi Bešinaca.
 7. Zaključak o dodjeli financijske potpore Županijskoj udruzi za organizaciju natjecanja orača.
 8. Zaključak o dodjeli financijske potpore učeniku Mati Manović iz Kaptola.
 9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Antonia Pejanović.
 10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Gorana Kaurinović.
 11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Marini Hećimović.
 12. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Požeška zlatna dolina“.
 13. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Kristine Draguljić iz Golo Brda.
 14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Snježane Odoljević iz Podgorja.
 15. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa HEP Plin d.o.o. iz Osijeka.
 16. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Požeško-slavonske županije.

Zapisnik.pdf