broj 5/2014


AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2014. godinu.
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2015. godinu.
3. Socijalni plan Općine Kaptol za 2015. godinu.
4. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2015. godinu.
5. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2015. godinu.
6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Kaptol.
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infarstrukture za 2015. Godinu na području Općine Kaptol.
8. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2015. godini.
9. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
10. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
11. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad.
12. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu (opći dio: prihodi, rashodi,  račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
13. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol u 2014. godini.
14. Izmjene Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol u 2014. godini.
15. Izmjene Socijalnog plana Općine Kaptol za 2014. godinu.
16. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
17. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Trenk“ Požega.
4. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (mrtvačnica Češljakovci).
5. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (vatrogasni dom Golo Brdo).