broj 02/18

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine.
2. Odluka o Savjetu mladih Općine Kaptol.
3. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje 2018.-2023. godine.
4. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenje Općine Kaptol.
5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu, Opći dio: (prihodi, rashodi), poseban dio (rashodi, plan razvojnih programa), obrazloženje
6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu.
7. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu.
8. I. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2018. godinu.
9. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
10. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
11. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu.Opći dio: (prihodi, rashodi), poseban dio (rashodi), obrazloženje
12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2017. godinu.
13. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
14. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
15. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu za period od 01.07.2017. godine do 31.12.2017. godine.
16. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za prodaju nekretnina.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o usvajanju godišnjeg popisa imovine i obveza.
2. Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017./2018..
3. Odluka o raspisivanju dopunskog javnog natječaja za dodjelu stipendija.
4. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
5. Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017./2018..
6. Odluka o provođenju projekta.
7. Odluka o osnivanju radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kaptol.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
10. Izvješće o radu za period od 01.07.2017. godine do 31.12.2017. godine.
11. Suglasnost.
12. I. Izmjene i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ivić Josipa.
16. Zaključak o raskidu Ugovora zakupu poslovnog prostora.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mirka Hamžika.
20. Zaključak o dodjeli financijskog poklon bona.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf