Broj 2/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio: prihodi, rashodi,   posebni dio: rashodi, ).
 2. I. izmjene i dopune prorčuna Općine Kaptol za 2013. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa).
 3. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Kaptol.
 4. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Kaptol.
 5. Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kaptol.
 6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u JLP(R)S Požeško-slavonske županije.
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini Kaptol.
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2012. godinu.
 9. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.07. - 31.12.2012.g.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  1. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad. 

  Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća.pdf