Statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Kaptol

Važeći dokumenti 

 Statut  03/2021

Poslovnik 06-2021

Nevažeći dokumenti 

Statut

Poslovnik

Poslovnik

Statut

Dopuna Statuta 

Dopuna Statuta