broj 1/2010

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Kaptol za 2009. godinu.  (Projekcija)

2. Odluka o odabiru osobe kojoj se povjeravaju poslovi održavanja komunalne infrastrukture na temelju pisanog ugovora.

3. Odluka o namejri osnivanja Turističke zajednice područja Jakšić-Kaptol.

4. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2010. godinu.

5.Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2010. godinu.

6. Socijalni Program Općine Kaptol za 2010. godinu.

7. Odluka o izmjeni Plana zaštite od požara Općine kaptol.

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog stožera zaštite i spašavanja Općine Kaptol.

9. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Kaptol.

10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period 01.06.-31.12.2009. godine.

10. a.     (Izvješće načelnika)

11. Zaključak o zamolbi Udruge veterana i dragovoljaca domovinskog rata.

12. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2009. godinu.

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o početku postupka javne nabave za radove na adaptaciji dijela zgrade stare škole u Ramanovcima.

2. Odluka o početku postupka javne nabave za radove na uređenju nogostupa i parkirališta u Kaptolu.

3. Odluka o dodijeli nagrade "Uzoran vatrogasac".

4. Odluka o uporabi grba Općine Kaptol u obilježjima KUD-a "Ivo Čakalić" iz Kaptola.

5. Zaključak o kupnji poklona mažoretkinjama Općine Kaptol.

6. Zaključak o kupnji poklona glazbenom sastavu "Bohemija".

7. Zaključak o kupnji poklona LD-u "Vepar" iz Kaptola.

8. Zaključak o kupnji poklona LD-u "Vranovac" iz Vetova.

9. Zaključak o financijskoj potpori udruzi "Hrvatski seljački savez Požeško - slavonske županije".

10. Zaključak o financijskoj potpori NK Papuk iz Velike.

11. Zaključak o financijskoj potpori Odbojkaškom klubu Požega.

12. Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu.

13. Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ljubitelja formule 1 " Velika nagrada".

14. Zaključak o financijskoj potpori KUD-u "Ivo Čakalić" iz Kaptola.