Preporuke za zaštitu 23.03.2021.

Preporuke za zaštitu 23.03.2021.

Obavijest voćarima! Pozivamo i savjetujemo proizvođače jezgričavog voća, intenzivnih nasada jabuka i krušaka da izvrše zimsko prskanje voćaka jer se

voćne vrste nalaze u fazi B, – bubrenja pupova, stoga savjetujemo izvršiti zaštitu protiv bakterijskog paleža i čađave krastavosti.Za zimsko ili „plavo prskanje „ primijenite jedan od pripravaka na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Nordox 75 WG, Champion, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG ili gotovu kombinaciju bakrenog preparata i mineralnog ulja: Modro ulje. Zimsko ili tzv “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva. Povećanjem temperature moguća je pojava jabučnog cvjetara. Najčešće su ugroženi voćnjaci jabuka uz rubove šuma, kritičnim brojem se smatra 20-30 jedinki metodom otresanja 100 izboja. U nasadima oraha preporučujemo provesti zimsko tretiranje radi preventivnog suzbijanja uzročnika gljivičnih bolesti, raka kore te bakterijoza. U nasadima lijeske završila je cvatnja preporučujemo provesti tretiranja protiv uzročnika gljivičnih i bakterijskih bolesti. Pripravci na bazi bakra imaju dozvolu: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Cprablau 35 Z WP, Neoram WG, Arione. Protiv ljeskove grinje koja pravi štete u fazi bubrenja pupova primijeniti Microthiol Special Disperss u gornjim dozama. Proizvođačima jagoda savjetujemo da nakon čišćenja zaraženog i osušenog lišća izvrše zaštitu bakrenim pripravcima protiv bakterijske pjegavosti i crvene pjegavostil lista Primijeniti Nordox 75 WG. Upozoravamo proizvođače marelica da su marelice u fazi cvatnje te da kišno vrijeme utječe na širenje zaraze uzročnika -gljive sušenja cvjetova, grančica i grana, ulaskom patogena kroz njušku tučka. Primijeniti jednim od pripravaka: Difcor , Chorus 50 WG, Signum, Indar 5 EW, Nativo 75 WG , Switch 62,5 WG, Teldor SC 500. Nasadi bresaka i nektarina koje ulaze u fazu balona i početka cvatnje te bi prije oborina trebalo izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana –monilija i upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75WG, Indar 5 EW.
Obavijest ratarima! Ovisno o zastupljenosti korova na parcelama i razvojnom stadiju ozimih žitarica, u narednom razdoblju preporučujemo primjenu jednog od dopuštenih herbicida za suzbijanje korova u ozimim žitaricama. Do stadija završetka busanja može se obaviti tretiranje nekim od herbicida: Alister New ( dozvola u pšenici), Biathlon 4 D ( pšenica, ječam, pšenoraž) Pallas 75 WG( pšenici, pšenoraži, raži )Tornado forte (pšenici, ječmu i pšenoraži), Tolurex 50 SC (u pšenici i ječmu) i dr. sa napomenom da travnati korovi ne bi smjeli preći fazu 1-3 lista, a širokolisni 2-4 razvijena lista.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.


Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.