Preporuke za zaštitu 19.05.2021.

Preporuke za zaštitu 19.05.2021.

Obavijest voćarima! Proizvođače trajnih nasada jabuka i šljiva upozoravamo na potrebu tretiranja protiv savijača i to: protiv jabučnog savijača u nasadima jabuka i krušaka primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP ,Insegar 25 WG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Iako je preporuka za proizvođače jabuka bila 14.05. u Kaptolu je od tada palo 29 l kiše po m ², pa je potrebno ponoviti zaštitu i protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti i pepelnice. U nasadima šljiva protiv šljivinog savijača (Cydia funebrane) primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG, Affirm opti, Delegate 250 WG, Decis100. Ponoviti zaštitu i protiv šupljikavosti lista gdje je palo više od 25 l po m ² (agroklimatska stanica- Kaptol).
Obavijest ratarima! Upozoravamo proizvođače pšenice da je počela faza klasanja pšenice te preporučujemo čim završi isklasavanje, izvršiti zaštitu protiv smeđe pjegavosti lista (i žute hrđe Stoga primijenite jedan od fungicida: Prosaro 250 EC, Elatus Era, Zakeo Xtra, Magnello, Caramba, Zantara, Folicur EW 250, Riza.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.