Preporuke za zaštitu 10.06.2021.

Preporuke za zaštitu 10.06.2021.

Obavijest voćarima! Upozoravamo voćare, svi koji su uz obilnu kišu (30 -70 l m²) imali i tuču, primijeniti pripravak Captan 80 WDG u kombinaciji s pripravkom na bazi aminokiselina. Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo izvršiti zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti s preventivnim ili kontaktnim fungicidom: Captan 80 WG, Delan 700 WDG, Delan SC, Polyram DF, Pinozeb. U voćnjacima jabuka protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili Stroby WG. U nasadima višnje ulovljene su trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Upotrijebiti dozvoljene insekticide: Rotor super, Decis 100 EC, Imidan 50 WG i Mospilan 20 SG, (dozvolu imaju jednom u vegetaciji). Zaštitu protiv kozičavosti izvršiti s : Luna expirience karenca 3 dana, (djeluje i na trulež ploda) Chromodin S-65, K 21 dan, Delan 700 WG, K 21 dan.
Obavijest povrtlarima! Povrtlare upozoravamo kako je nakon obilnih oborina potrebno izvršiti zaštite od plamenjače i drugih uzročnika bolesti. Oni proizvođači povrća koji su pretrpili i tuču dodati uz fungicid i pripravak na bazi aminokiselina. Nasade češnjaka i luka potrebno je zaštiti od uročnika bolesti plamenjače (Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od dozvoljenih pripravaka.
Protiv plamenjače : Ridomil Gold MZ Pepite, Acrobat MZ WG, Ortiva, Fantic M i dr. Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva, Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan. Fungicidima dodati okvašivač. Zabilježene su kolonije lisnih uši na povrtnim kulturama na otvorenom: rajčici, paprici, krastavcima, mahunama, tikvama, grahu i dr. Za masovni ulov mogu se postaviti i žute ljepljive ploče iznad povrtnih kultura koje značajno smanje napad ili nema potrebe tretiranja. Preporučujemo povrtlarima koji imaju napad lisnih uši da izvrše zaštitu koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida: Closer, Movento, Teppeki 500 WG, Rotor Super, Karate Zeon. Potrebno je izvršiti i zaštitu od plamenjače, koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer. Nasad krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) jednim od fungicida: Profilux, Electis WG, Zakeo 250 SC, Zafra AZT 250 SC, Acrobat MZ WG.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.