Preporuke za zaštitu 29.06.2021.

Preporuke za zaštitu 29.06.2021.

Obavijest voćarima: Olujno nevrijeme s tučom i obilnom kišom (zabilježeno više od 30 l/ m²) koje je pogodilo Požeštinu, uzrokovalo je na biljkama velike rane, lomove grana, gubitak uroda i lisne mase. Rane postaju mjesta ulaska potencijalnim patogenima. U nasadima jabuka i krušaka koji su pretrpili najjača oštećenja (nasadi ostali bez lista, ploda, mladica i jako oguljenom korom) savjetujemo dezinfekciju nasada bakrenim pripravcima koji imaju baktericidno djelovanje. Preporučamo primjenu: Nordox 75 WG 0,03%, Cuprablau Z 35 WG 0,48-075 kg /ha. Oni nasadi koji imaju lisnu masu i imaju oštećenja na plodovima savjetujemo primjenu pripravaka na osnovu kaptana, primjerice, Captan 80 WDG, Merpan 80 WDG ili Kastor u kombinaciji s biostimulatorima. Svim fungicidima osim na bazi bakra preporučujemo dodavanje nekog od fizioloških biostimulatora kao što su Drin, Amino Vital, Poly-Amin.
Obavijest vinogradarima: U vinogradima bez lisne mase nakon olujnog nevremena i tuče, savjetujemo dezinfekciju rana i primjenu bakrenih pripravaka: Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG, Champion, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP. Manje oštećenim nasadima preporučujemo pripravke na bazi folpeta kao što su: Mikal Premium F, Cursejt F, Pergado F. Navedeni pripravci dobro djeluju na zacjeljivanje rana.
Svim fungicidima osim na bazi bakra preporučujemo dodavanje nekog od fizioloških biostimulatora kao što su Drin, Amino Vital, Poly-Amin ili Bioplex.
Obavijest povrtlarima: U povrću, nakon olujnog nevremena savjetujemo dezinfekciju rana. Koristiti pripravke na bazi bakra, pod uvjetom da fenofaza to dopušta. Kod krumpira, rajčice i luka upotrijebite: Ridomil gold R, a kod kupusa Neoram WG.
Nakon zaštite bakrom preporučujemo tretiranje nekim od fizioloških biostimulatora kao što su Drin, Amino Vital, Poly-Amin.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.