Preporuke za zaštitu 09.07.2021.

Preporuke za zaštitu 09.07.2021.

Obavijest vinogradarima: Vinogradarima kojima je od prošle zaštite od bolesti prošlo 14 dana kao i od primjene insekticida protiv američkog cvrčka savjetujemo i dalje zaštitu sistemičnim fungicidima protiv plamenjače primijeniti: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Acrobat MZ WG. Protiv pepelnice upotrijebiti: Luna expirience, Systhane 24 E, Folicur EW 250, Nativo, Collis, Vivando, Talendo, Topas 100 EC, Stroby WG. Izvršiti i drugi tretman protiv američkog cvrčka vektora, širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD). Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18. , NN 63/2019., NN 75/21“ Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela! Svi posjednici vinove loze dužni su izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka : vinogradari, rasadničari, hobisti i ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze u našoj Županiji. Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC i Pyregard i Asset Five .
Obavijest voćarima: Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo izvršiti zaštitu protiv jabučnog savijača u nasadima jabuka i krušaka , primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Potrebno je pratiti populaciju crvenog voćnog pauka. U nasadima šljiva protiv šljivinog savijača primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG,Affirm opti, Delegate 250 WG, Decis100. Nasade breskve i nektarine kasnije epohe dozrijevanja, zaštitite protiv breskvinog savijača i breskvinog moljca upotrijebiti: Imidan 50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC. U svim gore navedenim nasadima voćnih vrsta, prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani. Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.