Preporuke za zaštitu 30.07.2021.

Preporuke za zaštitu 30.07.2021.

Obavijest voćarima! Proizvođače jabuka upozoravamo da je i dalje značajan let leptira jabučnog savijača te je potrebno redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm K 7 dana, Affirm opti K 7 dana , Coragen 20 SC K 14 dana, Imidan 50 WG K 28 dana, Mospilan 20 SP, K 14 dana, Delegate 250 WG, K 7 dana, i dr. Potrebno je pratiti i populaciju crvenog voćnog pauka u nasadu. Vodite računa o karenci pripravaka na ljetnim sortama jabuka! Zbog velikog ulova šljivinog savijača u nasadima šljiva, primijeniti jedan od navedenih insekticida na kasnijim sortama dozrijevanja: Coragen 20 SC, K 14 dana Affirm opti, K 7 dana, Delegate 250 WG, K 7 dana Decis 100 EC , K 7 dana. Nasade breskve i nektarine kasnije epohe dozrijevanja, zaštitite protiv breskvinog savijača i breskvinog moljca upotrijebiti: Imidan 50 WG, K 14 dana, Affirm, K 14 dana, Coragen 20 SC, K 14 dana, Runner 240 SC, K 7 dana, Avaunt EC, K 7 dana. Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.