Stručno predavanje o ekološkoj proizvodnji

Stručno predavanje o ekološkoj proizvodnji

Dana 01.01.2022. stupila je na snagu nova EU Uredba 848/2018 kojom se regulira proizvodnja ekološke hrane na području Europske unije. U izradi je i novi Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede koji bi trebao stupiti na snagu 01.03.2022. godine.
Slijedom navedenog, na predavanju će biti riječi o promjenama u odnosu na prethodne Uredbe, Pravilniku kao i novostima iz APPRRR-a što je u interesu sadašnjih i budućih ekoloških proizvođača. Predavanje o ekološkoj poljoprivredi za ekološke proizvođače i sve zainteresirane, održat će se dana 25. veljače 2022., petak, od 18:00 do 20:00 sati u Općinskoj vijećnici, Školska 3, Kaptol. Predavanje će održati predstavnici Zadruge AgriBioCert.
Napomena: Predavanja će se održati u skladu s važećim epidemiološkim mjerama.