Preporuke za zaštitu 24.03.2022.

Preporuke za zaštitu 24.03.2022.

Obavijest voćarima! U nasadima lijeske završila je cvatnja, preporučujemo provesti tretiranja protiv uzročnika gljivičnih i bakterijskih bolesti. Pripravci na bazi bakra imaju dozvolu: Champion WG 50, Cuprablau 35 Z WP, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP. Protiv ljeskove grinje koja prezimljava unutar pupova te uzrokuje njihovo nabreknuće i deformaciju, pravi štete u fazi bubrenja pupova primijeniti Chromosul 80, Cosavet DF, Kumulus DF i Microthiol special disperss. U nasadima oraha preporučujemo provesti zimsko tretiranje radi preventivnog suzbijanja uzročnika gljivičnih bolesti, raka kore te bakterijoza. Primijeniti: Bordoška juha caffaro 20 WP, Champion WG 50, Cprablau 35 Z WP, Neoram WG. Proizvođačima jagoda savjetujemo da nakon čišćenja zaraženog i osušenog lišća izvrše zaštitu bakrenim pripravcima protiv bakterijske pjegavosti i crvene pjegavosti lista. Primijeniti Nordox 75 WG.
Obavijest ratarima! Ovisno o zastupljenosti korova na parcelama i razvojnom stadiju ozimih žitarica, u narednom razdoblju preporučujemo primjenu jednog od dopuštenih herbicida za suzbijanje korova u ozimim žitaricama. Do stadija završetka busanja može se obaviti tretiranje nekim od herbicida: Alister New ( dozvola u pšenici, pšenoraž), Biathlon 4 D ( pšenica, ječam, pšenoraž) Pallas 75 WG( pšenici, pšenoraži, raži )Tornado forte (pšenici, ječmu i pšenoraži), Tolurex 50 SC (u pšenici i ječmu) i dr. sa napomenom da travnati korovi ne bi smjeli preći fazu 1-3 lista, a širokolisni 2-4 razvijena lista.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.