Preporuke za zaštitu 05.04.2022.

Preporuke za zaštitu 05.04.2022.

Obavijest voćarima! Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka informiramo da su zabilježene infekcije čađavom krastavosti na agroklimatskim stanicama te savjetujemo da izvršite zaštitu dopuštenim fungicidima protiv navedene bolesti prije najavljenih oborina. Nasadi se nalaze u fenofazi mišje uši do faze ružičastog pupa te se preporučuje jedan od fungicida: Chromodin S-65, Chorus 75 WG, Delan 700 WDG, Ziram 76 WG, Poliram DF. Marelice su u fazi završetka cvatnje preporučujemo ponoviti zaštitu od uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana prije najavljenih oborina. Tretiranje izvršiti jednim od pripravaka: Difcor, Chorus 50 WG, Signum, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500. Nasadi bresaka i nektarina su u fazi pune cvatnje pa bi prije oborina trebalo izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana –monilija i upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75WG. U šljivicima koji su u fazi početka cvatnje do faze pune cvatnje, izvršiti zaštitu fungicidim prije oborina te primijeniti protiv uzročnika monilije: Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo, Difcor. U nasadima trešnje koji su u početku cvatnje primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia laxa): Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 W. 
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.
Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.