Preporuke za zaštitu 10.05.2022.

Preporuke za zaštitu 10.05.2022.

Obavijest voćarima! Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo izvršiti zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti i pepelnice ). Preporučuje se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor, Luna experience (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan SC, Delan PRO, Captan 80 WG, Polyram DF, Alcoban. Protiv minera kružnih mina  u nasadima jabuka, primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Runner 240 SC. Proizvođače koštičavog voća: šljiva, bresaka i nektarina , marelica, višanja i trešanja, savjetujemo o potrebi ponavljanja zaštite protiv šupljikavosti lista i primijeniti Merpan 80 WDG ili Kastor, u nasadima bresaka, nektarina i trešanja i Delan 700 WDG. Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv breskvinog savijača, upotrijebiti: Imidan 50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC. U nasadima lijeske izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista i sive pjegavosti jednim od pripravaka: Signum ( 2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji).
Obavijest ratarima! Proizvođače soje upozoravamo da je soja u fazi nicanja, preporučamo protiv širokolisnih i uskolisnih korova kombinacija pripravaka Pulsar 40 + Harmony SX uz dodatak okvašivača u split aplikaciji. Pripravak Corum primijeniti isto u split aplikaciji protiv širokolisnih korova kao i protiv sirka iz sjemena i koštana. Ponoviti tretman za osam do deset dana nakon novog ponika korova. Može se primijeniti protiv širokolisnih korova: Basagran 480, Benta 480 SL, Bentarroz, Benta super. Samo protiv uskolisnih korova ako je potrebno, upotrijebiti jedan od navedenih: Focus ultra, Agil 100 EC, Fusilade forte, Leopard 5 EC, Graminis 05 EC i dr. Tretiranje ne vršiti po visokoj temperaturi!
Obavijest povrtlarima! Proizvođači krumpira koji su koristili: Sencor WG 70, Scorpio 70 WG, Senat WG, Mistral 70 WG, Metrex, Metro, Sencor SC 600 u smanjenim dozama prije nicanja, mogu ga koristiti višekratno i nakon nicanja korova do pune doze. U njivama krumpira nakon ponika širokolisnog korova može se pimijeniti: Basagran 480. Protiv uskolisnih koraova u poniku krumpira primijeniti: Focus ultra, Selekt Super, Fusilade forte. Obavezno pročitati uputu proizvođača pripravka o mogućoj fitotoksičnosti ili zabrani za pojedine sorte krumpira. Proizvođačima graha savjetujemo nakon nicanja korova i graha protiv širokolisnih korova: Pulsar 40, Corum, Basagran 480, Bentarroz, Benta 480, Benta super. Protiv uskolisnih korova nakon nicanja: Focus ultra, Agil 100 EC , Selekt Super.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.