Proglašena prirodna nepogoda zbog suše

Proglašena prirodna nepogoda zbog suše

Pozivamo sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe, upisane u Upisnik poljoprivrednika da prijave štetu na svojim poljoprivrednim usjevima/nasadima nastalu zbog dugotrajne suše. Prijave se podnose u Općini Kaptol od 07.09.-14.09.2022. u vremenu od 08:00 – 15:00 sati. Za prijavu je potrebno ispuniti Obrazac prijave štete (Obrazac PN) – dostupan na linku Obrazac PN.pdf
U Obrascu prijave štete (Obrazac PN) je potrebno navesti katastarsku česticu i površinu te postotak štete za ratarske/povrtlarske kulture, a za dugogodišnje nasade potrebno je uz površinu navesti i broj komada te obavezno za sve navedene kulture navesti ugovoreno osiguranje. Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na Obrascu PN.
Prilikom prijave uz popunjen Obrazac PN obavezno priložiti:
1. Dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-u – preslika lista A i B Zahtjeva za potporu.
Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite na tel 034/231023