Preporuke za zaštitu 03.05.2023.

Preporuke za zaštitu 03.05.2023.

Obavijest voćarima! Proizvođače nasada jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti i pepelnice. Preporučuje se protiv čađave krastavosti kombinacija sistemičnog i kontaktnog fungicida. Od sistemika primjeniti: Score 250, Difcor, a od kontaktnih fungicida: Delan 700 WDG, Captan 80 WG, Poliram DF, Alcoban. U nasdima jabuka sa izraženim simptomima pepelnice, primijeniti fingicid Luna experience ili Stroby WG.
Obavijest vinogradarima! Vinogradarima savjetujemo izvršiti zaštitu protiv crne pjegavosti jednim od fungicida: Polyram DF, Pinozeb M -45, Delan PRO. protiv pepelnice primijeniti: Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80.
Obavijest ratarima! Proizvođače soje informiramo da je vrijeme za primjenu zemljišnih herbicida nakon sjetve, a prije nicanja soje. Zemljišni herbicidi djeluju preko tla, a uspjeh tretiranja ovisi im o kvaliteti pripreme tla i količini oborina nakon primjene.
Protiv jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se primijeniti: Sencor WG 70, Sencor SC 600, Metrex, Senat WG, Scorpio 70 WG, Metro, Mistral 70 WG, Centium 36 CS i dr. Protiv jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Clomate, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Stomp Aqua, Wing P i dr.
Jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove suzbija Proman, Sirtaki, …
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.