Preporuke za zaštitu 27.06.2023.

Preporuke za zaštitu 27.06.2023.

Obavijest voćarima! proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan WP 50, Kastor, Delan. Protiv pepelnice na breskvama i nektarinama: Nativo i Luna experience (djeluju i protiv truleži) ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG. Protiv breskvinog savijača i breskvinog moljca primijeniti Affirm, Avaunt EC i Coragen 20 SC. Voditi brigu o karenci pripravaka! Proizvođačima višanja savjetujemo primjenu fungicida protiv kozičavosti nakon berbe upotrijebiti: Captan WP 50, Luna experience., Syllit +aminokiseline kao anti šok terapija. U nasadima lijeske ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista i sive pjegavosti pripravak : Signum ( 2 puta u vegetaciji). Protiv pepelnice na lijesci primijeniti: Chromosul 80, Kumulus DF ili Microtiol special disperss. Voćarimo sugeriramo, zbog najavljenih novih oborina primjenu i okvašivača !
Obavijest vinogradarima! Zbog zabilježenih infekcija plamenjače i pepelnice na agro-klimatskim stanicama, vinogradarima savjetujemo da izvrše zaštitu protiv plamenjače i pepelnice te primjene i insekticid protiv američkog cvrčka. Protiv plamenjače (nakon cvatnje) primijeniti: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Cursate F, Pergado F. Protiv pepelnice upotrijebiti jedan od sistemičnih fungicida: Luna expirience, Dynali, Folicur EW 250, Nativo, Collis, Vivando, Talendo, Stroby WG, Topas 100 EC + pripravak na bazi močivog sumpora. Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18., NN 63/2019.“Potrebno je suzbijati ličinke trećeg razvojnog stadija američkog cvrčka kao vektora širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD). Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela! Svi posjednici vinove loze dužni su izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka: vinogradari, rasadničari, hobisti i ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze po našoj Županiji. Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Sivanto Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Krisant EC i Pyregard i Asset Five, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.