Preporuke za zaštitu 01.03.2024.

Preporuke za zaštitu 01.03.2024.

Obavijest vinogradarima!
Posljednjih godina u našim vinogradima bilježimo sve veću pojavu bolesti drva vinove loze: ESCA -e, petrijeve bolesti i eutipoze te bi trebalo povesti računa u rezidbi o: manjem broju rezova, rezova manjeg promjera, redovitom uklanjanju odumrlih trsova, dijelova trsova, ostataka od rezidbe, odstranjivati nekrotizirane dijelove na označenim trsovima i/ili „vraćanje trsa na 45 cm.“
Nasade nakon rezidbe preporučamo oprskati biološkim fungicidom na osnovi Trichoderma atroviride soj SC1.Na tržištu je trenutno dostupan mikrobiološki fungicid Vintec registriran za suzbijanje bolesti drva vinove loze (eska, petrijeva bolest,eutipoza).
Sredstvo se primjenjuje nakon rezidbe, prije početka pupanja. Za postizanje maksimalne učinkovitosti, sredstvo je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10 °C te po mogućnosti uz najmanje 70 % relativne vlage zraka. Rane od rezidbe moraju biti dobro prekrivene škropivom.
Sredstvo Vintec sadrži žive mikroorganizme, koji mogu biti osjetljivi na druga sredstva za zaštitu bilja te nije preporučljivo miješanje s drugim sredstvima.
Obavijest voćarima!
Proizvođače marelica upozoravamo da su marelice u fazi cvatnje. Izvršiti tretiranje protiv uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana, ulaskom patogena kroz njušku tučka prije najavljenih oborina.
Tretiranje izvršiti jednim od pripravaka: Difcor, Chorus 50 WG, Signum, Nativo 75 WG , Switch 62,5 WG, Teldor SC 500.
Nasadi bresaka i nektarina nalaze se fazi balona i početka cvatnje izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana –monilija i upotrijebiti jedan od fungicida: Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG.
Proizvođače bobičastog voća – kupina i malina, savjetujemo primjenu bakrenog pripravka Nordox 75 WG protiv sušenja izdanaka.
Obavijest ratarima!
Ovisno o vremenu sjetve ozimi usjevi pšenice i ječma se nalaze u razvojnoj fazi busanja- početak vlatanja. Korovi su u intenzivnom porastu. Zaštitu ozimina od korova izvršiti u fazi kraj busanja -pojava zastavice, jednim od dozvoljenih herbicida: Pallas 750 WG, Biathlon 4 D, Fluxyr 200 EC, Flurostar 200, Sekator OD, Hussar OD , Hussar Star, Starline, Tomigan, 250 EC, i dr. Protiv uskolisnih korova : Axial 50 EC , Timeline FX.
Na ozimim ječmovima ima pojave mrežaste pjegavost ječma. Stoga je potrebno izvršiti zaštitu od bolesti jednim od fungicida: Falcon Forte, Priaxor EC, Folicur EW 250, Elatus plus, Caramba, Elatus era i dr.
Proteklih desetak dana prevladavale su temperature nešto više od prosjeka za ovaj dio godine. Utvrđena je prisutnost velike repičine pipe i male repičine pipe. Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:
mala pipa: 1 pipa/40 biljaka , 1 pipa/m2 ili 10-20 pipa u posudi/ 3 dana
velika pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20 pipa u žutoj posudi
Pitretroidi: Decis 2,5, Karate zeon, Cytrin max, Sumialfa 5 Fl , Poleci Plus, i dr.
Ostali: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP
Tretiranja obavljati u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra. Utvrđena je i zakorovljenost nekih njiva.
Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: Focus ultra, Fusilade max, Fusilade forte, Select super, Graminis 05 EC, Grasser, Leopard 5 EC, Secure, Quick 5 EC i dr. Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: Lontrel 72, Lontrel 300, Korvetto. Za IMI hibride može se primijeniti: Cleranda.
VAŽNA NAPOMENA : Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način .Voditi evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/)
Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.